Algicídna a fungicídna prísada s preventívnym účinkom proti riasám a plesniam

Additiv FK

Algicídne a fungicídne špeciálne aditívum s veľmi dobrým preventívnym účinkom proti napadnutiu riasami a plesňami. Vysoký dlhodobý účinok spôsobený enkapsulovanými biocídmi. Môže byť použitý so všetkými silikónovými a disperznými farbami SÜDWEST.

Číslo produktu

30235

Spotreba
jedna nádoba o objeme 250 ml na 12,5 litrovú silikónovo-disperznú fasádnu farbu SÜDWEST
Balenie (ks / paleta)
6 x 250 ml (696)
Varovania

Doplnková látka FK obsahuje biocídy. Používajte biocídne výrobky s opatrnosťou. Vždy si prečítajte štítok a informácie o výrobku pred použitím.


Technické listy
TL Additiv FK 30235 DE.pdf