Organická výstužná malta pre exteriérový systém WDVSmart

FlexSpachtel

FlexSpachtel je organická výstužná malta pripravená na použitie pre vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém SÜDWEST WDVSmart. Prípravok je vhodný aj na renováciu poškodených fasádnych povrchov. Štruktúra systému je vysoko mechanicky odolná, pre nasledujúce dokončovacie omietky nie je bezpodmienečne nutný základný náter ako medzináter.

Číslo produktu

30064

Balenie (ks / paleta)
25 kg (24)
Farebné odtiene
prírodná biela

Týmto logom označené produkty možno za príplatok tónovať výrobcom alebo obchodným partnerom SÜDWEST v mnohých farebných oddieňoch.

Bezpečnostné listy
BL FlexSpachtel 30064 DE.pdf