Aditívum k 1K a 2K lakom

Additiv S

Na miešanie / prípravu 2K-Acryl-Strukturlack SG2K-Acryl-Strukturlack GL.

Do základného náteru pridáme 1% hmotnosti Additiv S podľa receptúry.

Číslo produktu

30860

Balenie (ks / paleta)
6 x 250 ml (1500)